Clara online

Welk nieuws in Nieuwegein?

Dat kan! Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren. Ja, ik wil gratis onbeperkt toegang. Eenoudervakanties zijn niet gemakkelijk te vinden.

Op vind je ze op een rij. Gigapromo – znajdź różne Best Dating Sites For Free w promocji. Kliknij tutaj i zobacz już teraz. Dating met unieke chatservice!

Meld u aan en start direct een chat. 99% trafności Dating Websites That Are Free. Znajdź informacje z – bezpłatnie i bezpiecznie. Hoe creëert hij in het hier en nu de ruimte om die toekomst vorm te geven? We leren tot slot het makerschap in onszelf aan te boren, en makers van een gezonde toekomst zijn.

Jetske van Oosten , impactdesigner en lid van de Sociaal Creatieve Raad. Groeiende diversiteit onder ouderen: zorg van de toekomst. Steeds meer ouderen hebben een migratieachtergrond en deze groep wordt ook steeds diverser. Dit roept de vraag op: welke behoeftes aan zorg en ondersteuning hebben deze ouderen? In deze sessie gaan we samen in gesprek over en aan de slag met de bevindingen van een praktijkgericht onderzoek in de regio Amsterdam dat deze vraag trachtte te beantwoorden.

Het onderzoek bestond uit meer dan zestig interviews met ouderen zelf, hun naasten en zorgverleners. Om context te geven aan de zorgbehoeftes van ouderen met een migratieachtergrond keken we ook naar de huidige en toekomstige zorgvraag middels analyse van CBS-data ruim We presenteren de bevindingen, waarna de panelleden erop reageren. Vervolgens gaan we met elkaar aan de slag: hoe kunnen we deze bevindingen plaatsen? Wat past hierbij in de praktijk en wat is er nog nodig?

We hopen zo verdere stappen te zetten om samen tot zorg en ondersteuning te komen die past bij toenemende diversiteit.

Jolanda Lindenberg , senior onderzoeker, Leyden Academy. Nina Conkova , senior onderzoeker, Leyden Academy. Lucia Martis , oudere en welzijnswerker, ProFor.

Fatina Moukaddim, woon-zorg coördinator, Amsta. Habiba Chrifi-Hammoudi , mantelzorgconsulent en mantelzorger. Werk aan de winkel; sámenwerken voor zinvolle dagactiviteiten. Het deelnemen aan zinvolle dagactiviteiten betekent voor mensen met dementie en hun naasten: in contact blijven met jezelf, in contact blijven met anderen en in een veilige en vertrouwde setting leren omgaan met de gevolgen van dementie. Het Ministerie van VWS werkt de komende jaren met gemeenten en andere betrokken partijen aan de versterking van het aanbod voor thuiswonende mensen met dementie; in deze sessie informeren we u daarover.

We bespreken wat er bij de ambitie om mensen met dementie zo lang mogelijk mee te kunnen laten doen, komt kijken. Ook kijken we naar de lessen die we opgedaan hebben als het gaat om de doorontwikkeling van dagactiviteiten. Vervolgens nemen we een kijkje in de praktijk. Welke inhoudelijke en samenwerkingsvraagstukken komen partijen zoals sociaal werk, zorg en gemeente tegen, als zij werk willen maken van laagdrempelige en vernieuwde dagactiviteiten in de wijk.

Tot welke werkbare oplossingen weten zij te komen?

Onze partners

En wat betekent dit voor de samenwerking tussen partijen? Jan Baars, begeleider jonge mensen met dementie, King Arthur Groep. Stimuleren van doorstroming van senioren op de woningmarkt.

Senioren blijven steeds langer zelfstandig wonen. Niet elke woning is hiervoor geschikt. Soms kan de woning of het wooncomplex zo worden aangepast, dat senioren er kunnen blijven wonen als fysieke of gezondheidsproblemen optreden. Een alternatief is verhuizen naar een geschikte woning en woonomgeving. Welke interventies zorgen ervoor dat senioren zich meer gaan oriënteren op een passende woonsituatie?

Platform 31 voerde een quickscan uit en drie sprekers verhalen uit hun praktijk van data, woonconcepten en maatwerk dienstverlening.

Groot gebruiksgemak en niet teveel opties

De match tussen de veeleisende senior en passende huurwoning Maarten Vos Vidomes over de ervaringen, inzet en dienstverlening van de seniorenmakelaar, die al 10 jaar actief is bij de corporatie. Wat zijn de resultaten en ambities? Doorstroming: van big data-analyse tot een concreet initiatief Met behulp van data-analyse kunnen de effecten van doorstroom bevorderende maatregelen worden bepaald.

Ook kan met data in kaart worden gebracht welke omstandigheden van invloed zijn op de verhuismobiliteit van senioren. Ludan Schmid geeft u een inkijkje in de big data keuken. Antje de Groot gaat in op de vraag hoe collectieve woonconcepten doorstroming in de wijk bevorderen.

Door buurbewoners te betrekken bij de herontwikkeling van een locatie zoals een leegstaande school , wordt lokale doorstroming gestimuleerd en verjonging op gang gebracht. Hein Stooker , directeur projectontwikkeling bij Trebbe en betrokken bij WoonZaam.

Positieve Gezondheid: hoe een ander gesprek leidt tot samenwerking over de grenzen van de zorg heen. Werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid betekent aansluiten bij wat voor de ander van betekenis is. Als je vanuit deze brede blik op gezondheid met cliënten in gesprek gaat, kan er een breed palet aan behoeftes naar voren komen.

De oplossingen voor deze behoeftes zijn niet altijd binnen de eigen organisatie te realiseren. Hoe organiseer je die samenwerking terwijl je tegelijkertijd recht blijft doen aan het gedachtegoed van Positieve Gezondheid? Hoe krijg je overzicht op het palet aan behoeftes van je cliënten? Hoe breng je in beeld waar al contacten met organisaties in de omgeving liggen? En welke stappen zet je vervolgens?

Femke de Wit , senior adviseur advies en implementatie, Vilans. Liselotte van Bokhoven , bestuurder, Maaswaarden. Elize van Wijk , onderzoeker en adviseur, Vilans. Het grootschalige landelijke onderzoek van Leyden Academy en Amsterdam UMC heeft aangetoond dat kunst bijdraagt aan de kwaliteit van leven van ouderen.

Tegelijkertijd is de praktijk weerbarstig en is ondanks deze positieve effecten, de inzet van kunst en cultuur in het aanbod van zorg en ondersteuning nog niet vanzelfsprekend. Voor een duurzame inbedding van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning zijn professionals nodig die op en over de grenzen van verschillende disciplines en domeinen werken.

Kunstenaars kunnen hier een belangrijke rol in vervullen maar ook zorgprofessionals en bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties.

Tijdens deze sessie gaan we in gesprek met vertegenwoordigers uit verschillende domeinen van wetenschap, kunst en zorg en ondersteuning. We praten over de uitdagingen en kansen die er liggen om ervoor te zorgen dat kunst en cultuur onderdeel worden van het integrale zorg- en ondersteuningsaanbod. Lea Bouwmeester, adviseur en innovator op het gebied van e health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie.

Sessie 1. E-health in de zorg wordt steeds meer ingezet, maar veel mensen vinden dit vaak nog best spannend. Want hoe stel je de behoeften van senioren nu centraal bij de ontwikkeling en implementatie van e-health-toepassingen? Tijdens deze sessie nemen we jullie mee in de verschillende fasen van uitrol van e-health in zorgorganisaties. Er komen sprekers uit de praktijk vertellen over hun ervaring met het ontwikkelingen én implementeren van innovaties.

Deze sessie heeft als doel om relevante kennis met elkaar uit te wisselen en zo samen de zorg te verbeteren. Merlijne Sonneveld , innovatiemanager, Amaris. Daan de Viet , innovatieadviseur, Tante Louise.

Fietsdag voor senioren op 13 en 21 september

De ouderenzorg zit vol met grenzen, hokjes en schotten. Tussen vakgebieden, beroepskwalificaties, tussen mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers, tussen geldstromen en regelgeving, tussen managers en zorgverleners.

Aan de ene kant geven deze hokjes duidelijkheid, maar tegelijk lijkt iedereen heeft er last van te hebben. En willen we allemaal samenwerken óver die schotten heen. Hoe moet dat dan met al die grenzen, hokjes en schotten.